Integritetspolicy

1            Introduktion

1.1              Denna Integritetspolicy beskriver Nordisk Film Distributions praxis i samband med insamling av personuppgifter och erbjudanden om produkter och tjänster till dig på den här hemsidan. 

 

2            Personuppgiftsansvarig

2.1              Nordisk Film Distribution, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR: 13513074 är personuppgiftsansvarig (nedan kallat “vi”, “oss” eller “vår”). Det betyder att vi är ansvariga för dina personuppgifter.

 

3            Ändamålen med och rättslig grund för insamling av personuppgifter

3.1              Vi vill säkerställa att dina personuppgifter bara samlas in och behandlas i överensstämmelse med ett eller flera av följande ändamål:

(a)     för att leverera produkter och tjänster, däribland Min Bio, som du har beställt;

(b)     för att besvara dina eventuella frågor eller invändningar;

(c)     för att underrätta dig om ändringar i våra tjänster;

(d)     för att ge dig information om de produkter och tjänster, eller motsvarande produkter och tjänster, som du tidigare har köpt hos oss eller som du har kontaktat oss om;

(e)     för att informera dig om filmnyheter på tjänsten, redaktionellt innehåll, specialerbjudanden och tävlingar;

(f)      för att förbättra vår hemsida, våra produkter och tjänster;

(g)     för att lagra personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att följa bokföringslagen och andra rättsliga skyldigheter som Min Bio har.

3.2              Vår rättsliga grund för behandlingen är:

(a)     Behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal som du är part i i samband med ändamålen angivna i punkt 3.1 a-c. Om personuppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig beställningen/köpet.

(b)     Behandlingen är baserad på det samtycke till marknadsföring som du ger i samband med ändamålen angivna i punkt 3.1 d-e.

         Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring. Detta kan du göra genom att följa länken i nyhetsbrevet eller i övriga marknadsföringsutskick eller genom att uppdatera dina uppgifter under ”mitt konto” eller genom att kontakta kundservice. Om du återkallar ditt samtycke till marknadsföring raderas dina personuppgifter i enlighet med punkt 3.3 (b) nedan.

(c)     Behandlingen är nödvändig för att Min Bio ska kunna fullfölja sina berättigade intressen, främst för att förbättra användarupplevelsen och säkerheten i samband med ändamålen angivna i punkt 3.1 f.

(d)     Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som åvilar Min Bio i samband med ändamålen angivna i punkt 3.1 g. Om personuppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas då neka dig beställningen/köpet.

 

3.3              Vi lagrar dina personuppgifter

(a)     till dess 6 månader har förflutit efter att ditt abonnemang har upphört. Efter dessa 6 månader anonymiseras samtliga personuppgifter och vi behåller transaktionshistorik i 7 år totalt av hänsyn till bokföringslagen.

(b)     Om du återkallar ditt samtycke till marknadsföring raderas dina personuppgifter från våra marknadsföringslistor. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av annan rättslig grund, vilket innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

 

4            Kategorier av personuppgifter som används

4.1              Vi kommer att behandla och lagra personrelaterade uppgifter om dig såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kontokortsuppgifter, IP-adress eller andra personrelaterade uppgifter som du frivilligt uppger när du besöker/använder denna hemsida.

Vi kommer också att behandla och lagra uppgifter om ditt abonnemang, däribland filmhistorik, registreringsdatum, uppsägningsdatum, abonnemangstyp, eventuellt tidigare abonnemang, sista aktivitetsdatum, auktoriseringshistorik (inloggning till och utloggning från tjänsten).

4.2              Vi behandlar mer konkret följande personuppgifter:

(a)     personrelaterade uppgifter som du ger oss genom att fylla i formulär på hemsidan, inklusive uppgifter som du lämnar när du registrerar dig på hemsidan eller börjar använda hemsidan eller när du gör ett köp på hemsidan.

(b)     personrelaterade uppgifter som du har gett oss när du kommunicerar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

(c)     personuppgifter som du har gett oss via sociala medier, lojalitetsprogram eller tävlingar.

4.3              Vi behandlar bara dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i punkt 3 ovan. När respektive ändamål är uppfyllt kommer vi att anonymisera eller radera de personuppgifter som du har gett oss i enlighet med punkt 3.3.

 

5            Dina rättigheter

5.1              Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter så kan du höra av dig till oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 10 nedan.

5.2              Du kan när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter och begära av oss att få felaktiga personuppgifter rättade, raderade eller ändrade genom att höra av dig till oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 10 nedan. Du kan också begära av oss att behandlingen begränsas, du kan begära dataportabilitet eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

5.3              Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

5.4              Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter med direktmarknadsföring som ändamål.

 

6            Personuppgifter - Barn

6.1              Vi behandlar inte personuppgifter om barn under 13 år om vi inte har inhämtat uttryckligt samtycke från barnets vårdnadshavare eller förmyndare. Om vi konstaterar att vi behandlar personuppgifter om ett barn utan föräldrarnas samtycke så kommer dessa personuppgifter att raderas.

 

7            Överföring av personuppgifter

7.1              Överföring av personuppgifter till dotterbolag samt till professionella rådgivare kan ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

7.2              Bara betrodda medarbetare, representanter och leverantörer med ett arbetsrelaterat behov har i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning tillgång till dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att kunna leverera en tjänst till oss eller för att handla å våra vägnar.

7.3              Vi förbehåller oss rätten att använda eller vidarebefordra personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att följa gällande lagstiftning, genomföra undersökningar i samband med klagomål, skydda hemsidans integritet, besvara en eventuell begäran från dig eller i utredningssyfte.

7.4              Överföring av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning, däribland slutande av personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att personuppgifter bara behandlas för angivna ändamål och för att säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder.

7.5              Personuppgifter vi har inhämtat från dig kan överföras till land utanför EU/EES (”EEA”). Då personuppgifter överförs utanför EU/EES säkerställer vi att överföringen antingen sker till länder som EU-kommissionen har fastställt har en tillräcklig säkerhetsnivå, eller att överföringen baseras på kommissionens standardbestämmelser. Du kan läsa mer om kommissionens standardbestämmelser här.

7.6              Om du har har tecknat ditt abonnemang genom en samarbetspartner eller ett rabattavtal förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra personuppgiften till samarbetspartnern för att bekräfta din kundrelation hos samarbetspartnern. Detta kan bli aktuellt om du till exempel får tillgång till tjänsten via ditt mobilabonnemang eller tv-abonnemang.

 

8            Skydd av dina personuppgifter

8.1              Vi kommer att skydda dina personuppgifter genom att vidta erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att uppgifterna inte oavsiktligt eller olovligen ska förstöras, förloras eller förringas och för att de inte ska komma till obehörigs kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

 

9            Uppdatering av Sekretesspolicyn

9.1              Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna Integritetspolicy utan föregående varsel. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid finnas på vår hemsida och du uppmanas därför att regelbundet besöka denna hemsida för att säkerställa att du har kännedom om innehållet. Alla uppdateringar eller ändringar kommer att träda i kraft genom offentliggörande på hemsidan. Din användning av hemsidan utgör din accept av Integritetspolicyn.

 

10          Kontaktuppgifter

10.1            Om du har frågor om vår Integritetspolicy, implementeringen av den, riktigheten av dina personuppgifter eller användningen av personuppgifter som har samlats in om dig så kan du kontakta oss på: privacy@minbio.se

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk